Podobe dogodkov
Naročnik : 

Javni sklad za kulturne dejavnosti OE Mozirje

Projekt :  Piktogrami prireditev v organizaciji JSKD OE Mozirje
Ideja :  Podobe dogodkov
Status :  izveden
Vodja :  Sebastjan Kurmanšek
Avtorji :  Sebastjan Kurmanšek

Za naročnika smo izdelali niz piktogramov, ki opremljajo različne informacije o dogodkih.

Piktogram za prireditev Klipe Klope


Piktogram za prireditev Klipe Klope


Dopisni list Preglednega srečanja otroških gledališč


Piktogram za prireditev Ringa Raja


Dopisni list Revije otroških folklornih skupin


Piktogram za prireditev Cicido


Dopisni list Revije otroških in mladinskih pevskih zborov


Piktogram za prireditev Gledališko ogledalo


Dopisni list pregledne predstave
Za naročnika Javni sklad za kulturne dejavnosti OE Mozirje smo izdelali tudi:
«< 1/1 >»