8. februar
Naročnik : 

Mestna občina Velenje

Projekt :  Aplikacije za osrednjo občinsko prireditev ob kulturnem prazniku
Ideja :  8. februar
Status :  izveden
Vodja :  Marko Gomboc
Avtorji :  Marko Gomboc

Aplikacije so bile osnova za celostno podobo proslave ob dogodku. Zanimiva rešitev je bila uporabljena, da se so se lahko vse aplikacije izdelale pri naročniku - zato poudarjen bel rob okoli aplikacij.

Vabilo in vložni list


Vabilo in vložni list


Plakat


Oglas


e-vabilo


TV telop
Za naročnika Mestna občina Velenje smo izdelali tudi:
«< 1/6 >»