c__o_d__a
Naročnik : 

SPV d.o.o.

Projekt :  Ureditev fasade poslovnega objekta SPV
Ideja :  c__o_d__a
Status :  izveden
Vodja :  Bojan Pavšek
Avtorji :  Bojan Pavšek, Marko Gomboc

V neposredni bližini sta dva objekta v lasti istega objekta. Posebnost je, da je en objekt novogradnja in je bilo star objekt ob prenovi potrebno vizualno povezati z novim. Objekta sta sicer povsem drugačne arhitekture.

Fasada


Fasada
Drugi projekti v kategoriji prostor / exterier:
«< 1/2 >»