{image} {video}
Naročnik : 

{narocnik}

Projekt :  {projekt}
Ideja :  {ideja}
Status :  {status}
Vodja :  {vodja_projekta}
Avtorji :  {avtorji_projekta}

{opis}{podnapis}
Drugi projekti v kategoriji multimedija / :
«< 1/1 >»